Nasz zespół

dr hab. n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, specjalista ginekolog-położnik, uroginekolog

 

Jest adiunktem w Klinice Ginekologii i Onkologii UJ Collegium Medicum w Krakowie.

Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2017 z cyklu prac pt. “Opracowanie procedury leczniczej z wykorzystaniem autologicznych komórek mięśniowych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu wspomaganej systemami robotycznymi.”

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2007.

„Ocena skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu sposobem Burch’a na drodze laparoskopii i laparotomii.”

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje

 • 2015, 2017

  • Kurs USG piersi pod patronatem Polskiego towarzystwa Ultrasonografii, Kraków, Polska
  • Warsztaty International Urogynaecology Association „Controversies in the Approach to Uterine Prolapse” Nicea, Francja
 • 2011, 2013, 2015
  • Warsztaty operacyjnego leczenia zaburzenia statyki narządu rodnego z wykorzystaniem materiału syntetycznego. Novy Jicin Czechy
 • 2011
  • Warsztaty operacyjnego leczenia zaburzenia statyki narządu rodnego z wykorzystaniem materiału syntetycznego. Novy Jicin Czechy
  • Ultrasonograficzny kurs doskonalący-Wady płodu, diagnostyka    prenatalna, doppler w położnictwie, badanie serca płodu. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • 2005
  • Kurs Technik Laparoskopowych organizowany przez Klinikę Chorób Kobiecych Uniwersytetu w Giessen, Niemcy
 • 2005
  • The Fetal Medicine Foundation – the Certificate of Competence i Ultrasound Examination at 11-13th weeks, Poznań
  • Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Uroginekologii PTG “Nowe trendy w uroginekologii”, Lublin
 • 2004, 2005
  • I, II Konferencja Szkoleniowa Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, Kraków
  • Warsztaty Kliniczne „Operacyjne leczenie zaburzeń statyki dna miednicy małej z zastosowaniem materiałów syntetycznych”, Bytom-Wisła
 • 2004
  • Warsztaty Kliniczne „ Zastosowanie USG 3D w ginekologii i perinatologii”, Bytom-Wisła
 • 2004
  • Certyfikat ukończenia Kursu Histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej organizowanego przez Klinikę Chorób Kobiecych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • 2004, 2005
  • Kurs Kolposkopii dla zaawansowanych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy
 • 2004
  • Certyfikat ukończenia Warsztatów Urodynamicznych Szpital Wojewódzki w Łomży
 • 2003, 2004
  • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego USG diagnostyka w Ginekologii i Położnictwie (kurs podstawowy oraz kurs doskonalący) Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
 • 2002
  • Kurs „Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu metodą IVS” Klinika Ginekologii Operacyjnej, Lublin

 

Wybrane publikacje

 1. Stangel-Wójcikiewicz K., Majka M., Basta A., Stec M., Pabian W., Piwowar M., Chancellor MB.
  Adult stem cells therapy for urine incontinence in women.
  Pol. 2010 : T. 81, nr 5, s. 378-381
 2. Stangel-Wójcikiewicz K., Stec M., Nikolavsky D., Chancellor MB.
  Cellular therapy for treatment of stress urinary incontinence.
  Stem. Cell. Res. Ther. 2010 : Vol. 5, nr 1, s. 57-62,
 3. Nikolavsky D., Stangel-Wójcikiewicz K., Stec M., Chancellor MB.
  Stem cell therapy : a future treatment of stress urinary incontinence.
  Reprod. Med. (Online) 2011 : Vol. 29, nr 1, s. 61-70
 4. Stangel-Wójcikiewicz K.,Jarocha D.,Piwowar M.,Jach R.,Uhl T., Basta A., Majka M.
  Autologous muscle-derived cells for the treatment of female stress urinary incontinence: a 2-year follow-up of a Polish investigation.
  Urodyn. 2014 : Vol. 33, nr 3, s. 324-330
 5. Jarocha D., Stangel-Wojcikiewicz K., Basta A., Majka M.
  Efficient myoblast expansion for regenerative medicine use.
  J. Mol. Med. 2014 : Vol. 34, nr 1, s. 83-91
 6. Stangel-Wójcikiewicz, Piwowar M., Migdał M., Skotniczny K.
  Virtual patient case: study of a urinary incontinence therapy procedure in a woman.
  Bio-Algorithms Med-Syst. 2014 : Vol. 10, nr 3, s. 151-157
 7. Stangel-Wójcikiewicz K.
  Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu.
  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014, 84 s.
 8. Stangel-Wójcikiewicz, Petko M., Basta A., Karpiel G.
  Opracowanie robota do wspomagania nowej metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z wykorzystaniem komórek macierzystych.
  W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane: pod red. Tadeusza Uhla. Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 57-64

 

mgr Danuta Wójcik

– położna

Jest wieloletnim pracownikiem Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.