USG w uroginekologii

USG w uroginekologii

NOWOŚĆ

pozwala na ocenę cewki moczowej jej zwieracza oraz pęcherza moczowego w trakcie próby statycznej i dynamicznej. Badanie to weszło do kanonu uroginekologicznej diagnostyki. Przy pomocy głowicy przez brzusznej lub przez pochwowej, obrazowanie przez kroczowe pozwala zarówno na uzyskanie statycznego obrazu dolnego odcinka dróg moczowych jak i zmian zachodzących przy próbie Valsalw’y (próba parcia). Stosunkowo proste i niebolesne badanie dostarcza cennych informacji o dynamice zachodzących tam procesów.